Рехабилитация на градския парк и нов летен театър в Банско.