RAZONODE

Poštovani gosti, Hotel KASA KARINA sa zadovoljstvom vam predstavlja bogate, raznovrsne , dodatne, platne usluge, da biste  svoj boravak u hotelu I u  gr. Bansko proveli zanimljivo.
Uživajte u prirodnim bogatstvima, posetite najpoznatijih obeležja Bansko I okoline, budite sportski aktivne I zabavne, imajte poverenje u našim dugogodišnjim partnerima, profesionalcima.
Stvorite svoj odmor, doživljaj I prekrasne uspomene sa porodicom I sa prijateljima.
Izvolite da kontaktirate sa nama za dodatnu informaciju o našim hotelskim uslugama i sadržaj na recepciju, ili na tel.: +359 895 58 24 26 , ili e-mail: reception@bansko-casakarina.com

Cene se stvaraju posle vašeg pitanja.
Hotel ne otgovara, ako ima dodatne  takse na usluge.
Sve cene su za jednu osobu , no za minimum čoveka, koji su u konkretnoj ponudi.
Za grupe više od 10 čoveka, izvolite da kontaktirate sa nama na recepciju, ili na predhodno napisani     telefon ili e-mail.
Sve usluge uključuju transport i vodić, u neke je uključena i oprema.
Trajanje usluge ne uključuje vreme za transport.
Zahtev za uslugu je dobro da se organizira ot 7 do 1 dan unapred. Za neke usluge I do 1 sat unapred.
Molimo sve goste, koje koriste predhodno napisane usluge da su pažljivi I da se obavezno slušaju vodića I instruktoa. Molimo, pazite vas I vaša deca! 

Ako je vama neophodna dodatna informacia ili imate pitanja, izvolite direktno kontaktirati sa nama na Recepciju, na tel.: +359 895 58 24 26 , e-mail: reception@bansko-casakarina.com
Понуде