ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД, ХОТЕЛ КАЗА КАРИНА, ГР. БАНСКО
 
Настоящата Политика за поверителност се прилага за Виктори Пропърти Мениджмънт ООД, в частност Хотел Каза Карина, гр. Банско, накратко „ Хотелът“. Изготвихме настоящата Политика за поверителност, за да разясним нашите практики относно личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт или чрез нашите приложения, чрез писмена или устна комуникация с нас, когато посещавате хотелът или от други източници.
С използването на който и да е от нашите продукти или услуги, и/или с приемането на настоящата Политика, като например в хода на регистрация за който и да е от нашите продукти или услуги, Вие се съгласявате със събирането и използването на лични данни, както е описано в настоящата Политика.
Виктори Пропърти Мениджмънт ООД е администратор на данни за всички гости и оперира маркетинговите дейности на Хотел Каза Карина.  
ЛИЧНИ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ
Ние събираме, във всяка точка на контакт или взаимодействие с гостите, и при извършване на всички аспекти на нашата дейност е възможно да събираме лични данни. Тези лични данни може да включват: Вашето име, пощенски адрес, адрес за плащане, имейл адрес, информация, свързана с Вашата резервация и престой или посещение на собственост; участие в томболи, информация, свързана със закупуването и получаването на продукти или услуги; националност, номер на паспорт/лична карта и дата и място на издаването му; единен граждански номер; история на пътувания; платежна информация, както и информация за удостоверяване и други подробни данни за фактуриране и платежна сметка; предпочитания на гости; предпочитания за комуникация и маркетинг; информация за превозни средства, които можете да вкарате в хотела; друг вид информация, която сте избрали да ни предоставите или можем да получим за Вас.
Събиране на информация в хотела:  Събираме лични данни при регистриране в хотела – Име, Презиме, Фамилия, адрес, ЕГН, номер на лична карта/паспорт, дата на издаване, дата на валидност, националност, дата на раждане и пол, включително данни, които може да се изискват съгласно местните закони. Може също така да използваме система за видео наблюдение и други мерки за сигурност в хотела, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в хотела (чрез карти за достъп и други технологии). Системата за видео наблюдение е с цел осигуряване защита на нашите служители, гости и посетители в хотела, когато това е позволено от закона. Всички зони на видео наблюдение са маркирани със знак според закона.
Профили за мероприятия:  Ако планирате мероприятие с нас, събираме подробности за мероприятието, датата на мероприятието, броя на гостите, подробности за стаите за гости, а за корпоративни мероприятия – информация за Вашата организация. Също така събираме и информация за гостите, които са част от вашата група или мероприятие. Ако ни посетите като част от група, може да разполагаме с предоставени ни от групата лични данни за Вас и да получавате предложения от нас в резултат на Вашия престой в група или посещение на мероприятие в зависимост от Вашите предпочитания и доколкото това е позволено от закона. Ако ни посетите като участник в мероприятие, може да споделим Ваши лични данни с организаторите на събитието, доколкото това е позволено от закона.
Социални мрежи: Ако изберете да участвате в дейности или предложения в социални мрежи, ние може да получим определена информация от Вашия акаунт в социалните мрежи в съответствие с настройките Ви в услугата на социалната мрежа. Може също така да Ви предоставим възможност да участвате в томболи, по време или след вашият престой при нас, томболи с награди, които можете да споделите с Вашите контакти в социалните мрежи, споделени предложения или други промоции.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
Използваме Вашите лични данни за провеждане на директен маркетинг и промоции,  както е описано по-подробно по-долу. Ние ще поискаме Вашето съгласие преди обработката на Вашите данни, когато това се изисква от приложимото законодателство.
Ние сме длъжни да събираме определени данни, включително Вашето име, адрес, телефон за връзка и е-мейл, за да обработим Вашата резервация. Неуспех при предоставяне на тази информация ще доведе до невъзможността ни да обработим резервацията Ви.
Маркетинг и комуникации: В рамките на позволеното може да използваме Вашите лични данни, за да Ви предоставяме или предлагаме бюлетини, промоции и актуални специални предложения, както и други маркетингови съобщения в зависимост от посочените от Вас предпочитания за получаване на съобщения. Използваме Вашите лични данни, за да предоставяме съобщения по време на престой, потвърждаване на резервации и да Ви изпращаме маркетингови съобщения. Може да предоставяме тези комуникации чрез имейл, поща, социални мрежи, телефон.

ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ
Когато посещавате и използвате уебсайта и приложенията, събираме други данни, които не разкриват директно самоличността Ви. Ние използваме бисквитки, за да получим тази информация. Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Виктори Пропърти Мениджмънт ООД не носи отговорност за настройките на Вашия браузър.

КОНФИДЕНЦИАЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Терминът „чувствителна информация“ се отнася за информацията, свързана с Вашата расова или етническа принадлежност, политически възгледи, религиозни или философски вярвания, членство в профсъюзи, здравословно състояние, сексуален живот или сексуална ориентация, генетична информация, съдебно минало и всякакви биометрични данни, използвани с цел установяване на самоличността.
Виктори Пропърти Мениджмънт ООД не събира и обработва такава информация и тя няма да Ви бъде поискана.

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Виктори Пропърти Мениджмънт ООД  ще предприеме мерки в рамките на разумното, за да:
(а) защитава лична информация срещу неупълномощен достъп, разкриване, промяна или унищожаване;
(б) поддържа личната информация точна и актуална, както е подходящо.
В случай на инцидент, свързан със сигурността, Виктори Пропърти Мениджмънт ООД  ще уведоми регулаторните органи и/или потребителите, както се изисква от приложимите закони или подзаконови актове.
С цел защита на Вашата поверителност, моля, не ни изпращайте номера на платежни карти или други поверителни лични данни по имейл.

ПРОМЯНА И ДОСТЪП ДО ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
В рамките на приложимите закони Вие можете да помолите да Ви информираме за съхраняваните от нас Ваши лични данни и, когато това е подходящо, да оттеглите съгласието си за обработка на дадени данни и/или да поискате актуализация, коригиране и/или изтриване на Ваши лични данни, които поддържаме в нашата активна база данни. Ние ще направим всички необходими актуализации и промени в сроковете, определени от приложимото право съгласно изискванията на закона. Тези молби могат да бъдат подадени писмено до office@vmp-bg.com  или до Хотел Каза Карина,България, гр. Банско 2770, ул. Кралев двор 5. За да предпазим поверителността на личните Ви данни, можем да отговаряме на тези заявки само на имейл адреса, който сте ни предоставили.

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Ние съхраняваме Вашите лични данни за периода, необходим за осъществяване на целите, описани в тази Политика, освен ако е необходим по-дълъг период на съхранение или такъв е позволен от приложимите закони. Запазваме личната информация, събрана, за да изпълним резервации за гости в продължение на седем години след завършване на престоя. Запазваме друга лична информация за по-кратки срокове, ако е възможно и ако това е разрешено от закона.
Ние ще унищожим Вашите лични данни във възможно най-кратък срок и по такъв начин, че те да не могат да бъдат възпроизведени или възстановени.
Ако съществуват отпечатани върху хартия, личните данни ще бъдат унищожени по сигурен начин, например чрез машинно нарязване на малки части или изгаряне на хартиените документи или по друг такъв начин, а ако са в електронна форма, личните данни ще бъдат унищожени с технически средства, за да не може те да бъдат възпроизведени или възстановени.

ПРОМЕНИ В ДЕКЛАРАЦИЯТА
Можем да променяме спорадично тази Политика. Когато извършваме съществени промени в настоящата Политика, ще публикуваме връзка към актуализираната Политика на началната страница на нашия сайт.

ВРЪЗКА С НАС
Ако имате някакви въпроси относно тази Политика или за начина, по който Виктори Пропърти Мениджмънт ООД обработва личните Ви данни, можете да се свържете с нас по имейл на office@vmp-bg.com  или до Хотел Каза Карина,България, гр. Банско 2770, ул. Кралев двор 5. Ще отговорим в рамките на 30 дни или по-скоро, ако е приложимо.
Добавено Приложение А: „Допълнителни разпоредби, приложими към обработката на лични данни на жителите на ЕИП“. Приложение А включва подробна информация, предоставена съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от април 27, 2016, относно защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан общо „Общ регламент за защита на личните данни“ (GDPR).
 
ПРИЛОЖЕНИЕ А
ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ, ПРИЛОЖИМИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА
ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ НА РЕЗИДЕНТИТЕ НА ЕИП
 
За физически лица, които пребивават в ЕИП, това приложение описва допълнителна информация, която Виктори Пропърти Мениджмънт ООД се задължава да Ви предостави, както и някои права, които имате във връзка с обработката на личната Ви информация, съгласно приложимите местни закони. Това Приложение ще контролира дотолкова, доколкото не противоречи на която и да е разпоредба в основния текст на тази Политика.
Служител по защита на данните: Можете да се свържете със Служителя по защита на данните на Виктори Пропърти Мениджмънт ООД на имейл адрес: office@vmp-bg.com, или на следния адрес: Хотел Каза Карина,България, гр. Банско 2770, ул. Кралев двор 5
Цели и правна основа за обработка: Виктори Пропърти Мениджмънт ООД обработва личната Ви информация за целите, изложени в раздели Използване на лични данни, събрани за Вас и Лична информация, която споделяме на главното съдържание на тази Политика.
Правните основания за дейностите по обработка на Виктори Пропърти Мениджмънт ООД включват обработването на такава информация, която е необходима, за да се спазят нашите договорни задължения, спазването на нашите правни задължения, защитата на безопасността на нашите служители, гости и други, за нашите законни бизнес интереси и съгласно Вашето съгласие.
Специфичното правно основание за обработката на Вашата лична информация се основава на целта, за която тази информация е предоставена или събрана:
Проучвания: Попълването на проучванията (анкета) е доброволно - обработваме получената от проучванията информация въз основа на Вашето съгласие и в подкрепа на нашите бизнес интереси, включително маркетинг, подобрения на услугите и анализи.
Събиране на информация в Хотела:
- Когато правите резервация и когато престоя ви е в Хотел Каза Карина, ние обработваме Вашето име, адрес, информация за контакт, както и подробности за престоя Ви (ден и час на пристигане и заминаване, информация за превозното средство и информация за пътувания или престой) въз основа на нашите договорни отношения с Вас. Ние също така обработваме такива данни за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг и подобряване на услугите.
- Събираме допълнителна лична информация по време на регистрацията/настаняването в Хотел Каза Карина (като национален идентификационен номер или паспортна информация), ако това е необходимо, за да спазим нашите правни задължения.
- Може също така да използваме вътрешна система за видео наблюдение и други мерки за сигурност в хотела, които може да заснемат или запишат снимки на гости и посетители на обществени места, както и свързана с местоположението Ви информация по време на престоя в нашите обекти (чрез карти за достъп и други технологии).
Профили на събитията: Ние обработваме личната информация, получена във връзка с Вашето събитие, въз основа на нашите договорни отношения с Вас и за нашите бизнес интереси, включително за маркетинг и подобряване на услугите.
Социална медия: Участието в дейности в социални медии и предложения е доброволно - обработваме информацията, получена от участието в социални медии, въз основа на Вашето съгласие и в подкрепа на свързаните с него бизнес интереси, включително за маркетинг и подобрения на услугите.
Промоции и томболи: Участието в томболи и други промоционални предложения е доброволно - ние обработваме информацията, получена от такова участие, въз основа на Вашето съгласие и, както е необходимо, за да администрираме предложението. Също така използваме определени данни за нашите бизнес цели, включително за маркетинг и подобрения на услугите.
Директен маркетинг: Ние използваме Вашата лична информация, за да Ви изпращаме маркетингови съобщения въз основа на Вашето съгласие. Можете да оттеглите съгласието си за директни маркетингови съобщения по всяко време, като се свържете с нас на адрес office@vmp-bg.com или като следвате инструкциите за отказване от абонамента в маркетинговото съобщение.
Задържане: Запазваме лична информация за Вас за времето, необходимо за постигане на целта, за която е събрана такава информация, обикновено за срока на договорните отношения и за всеки следващ период, както е законово изисквано или разрешено от приложимото законодателство. Нашите политики за задържане отразяват приложимите давностни срокове и законови изисквания.
Права на субекта на данни: Жителите на ЕИП имат следните права:
Заявки за достъп, коригиране и изтриване:
Имате право:
- да ни помолите да потвърдим дали обработваме Вашата лична информация
- да получавате информация за обработката на данните си
- да получите копие от личната Ви информация
- да поискате да актуализираме или коригираме Вашата лична информация
- да поискате да изтрием лична информация при определени обстоятелства
Право на несъгласие за обработка: Имате право да поискате от Виктори Пропърти Мениджмънт ООД да прекрати обработката на Вашата лична информация:
-за маркетингови дейности
-за статистически цели
-когато такава обработка се основава на нашите законни бизнес интереси, освен ако не сме в състояние да докажем непреодолима легитимна основа за такава обработка или трябва да обработим личната Ви информация за установяване, упражняване или защита на правен иск
Право на ограничаване на обработката: Имате право да поискате от Виктори Пропърти Мениджмънт ООД да ограничи обработката на Вашата лична информация:
-докато Виктори Пропърти Мениджмънт ООД оценява или в момента реагира на искане от Вас да актуализирате или коригирате личната си информация
-когато такава обработка е незаконна и не искате Виктори Пропърти Мениджмънт ООД да изтрие Вашите данни
-когато Виктори Пропърти Мениджмънт ООД вече не изисква такива данни, но искате да запазим данните за установяване, упражняване или защита на правен иск
-когато сте изпратили възражение срещу обработка въз основа на нашите законни бизнес интереси, докато не реагираме на подобна молба
Когато ограничаваме обработката на личните Ви данни в съответствие с Вашето искане, ние ще Ви уведомим, преди да извършите повторно извършване на такава обработка.
Искания за преносимост на данни: Имате право да поискате да предоставим на Вас или на трета страна, която определите, някои от личните Ви данни в често използван, машинно четим формат. Имайте предвид обаче, че правата за преносимост на данни се отнасят само за лична информация, която сме получили директно от Вас и само когато обработката ни се основава на съгласие или изпълнението на договор.
Подаване на заявки: Вашите искания могат да бъдат изпратени  до office@vmp-bg.com, или на следния адрес: Хотел Каза Карина,България, гр. Банско 2770, ул. Кралев двор 5
Ние ще отговорим на всички такива искания в рамките на 30 дни от получаването на искането, освен ако не съществуват смекчаващи обстоятелства, при които можем да предприемем действия в рамките на 60 дни, за да отговорим. Ще Ви информираме, ако очакваме отговорът ни да отнеме повече от 30 дена. Имайте предвид, обаче, че определена лична информация може да бъде освободена от такива права съгласно приложимите закони за защита на данните. Освен това няма да отговаряме на никакви искания, освен ако не сме в състояние да проверим по подходящ начин самоличността на заявителя.
Ако имате притеснения относно нашите практики за данни или упражняването на Вашите права, можете или да се свържете с Виктори Пропърти Мениджмънт ООД  на office@vmp-bg.com, или на следния адрес: Хотел Каза Карина,България, гр. Банско 2770, ул. Кралев двор 5
Право на отказ от съгласие: Имате право да оттеглите Вашето съгласие за всяка обработка, която извършваме единствено въз основа на Вашето съгласие (като например изпращане на материали за директен маркетинг на Вашия личен имейл акаунт). Можете да оттеглите съгласието си за маркетингови дейности, като следвате инструкциите за маркетингови имейли или се свържете с нас на office@vmp-bg.com ,. За всякакви други дейности, за които сте се съгласили предварително, можете да се свържете с нас на office@vmp-bg.com , за да оттеглите това съгласие.

 
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА БИСКВИТКИ И ДРУГИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА 
ВИКТОРИ ПРОПЪРТИ МЕНИДЖМЪНТ ООД.
Настоящата Политика за бисквитки и други технологии описва различните типове Бисквитки и Други технологии, които може да се използват във връзка с уеб сайта и приложенията, притежавани или контролирани Виктори Пропърти Мениджмънт ООД. Тази Политика описва също как можете да управлявате Бисквитки и Други технологии.
Ние можем да променяме тази Политика по всяко време. Всяка промяна в настоящата Политика  влиза в сила при публикуването на променената Политика на или чрез Сайта.

СЪБИРАНЕ И ИЗПОЛЗВАНЕ НА ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ ОТ НАС
Подобно на много други уеб сайтове, нашият Сайт използва „Бисквитки“ и „Други технологии“ (като например „пикселни етикети“, „уеб маяци“, „чисти GIF“, връзки в имейли, JavaScript, ИД на устройства, назначени от Google или Apple, или подобни технологии). Бисквитките и Другите технологии позволяват на нас и трети лица да получаваме информация за Вашите посещения на Сайта, включително анализ на Вашите модели на посещение. Използваме тази информация, за да обработваме Вашите резервации или заявки и да предоставяме онлайн и мобилни реклами, съобщения и съдържание за нас и други лица, които са съобразени с Вашите интереси.
Бисквитките са малки текстови файлове, които се съхраняват на компютъра или на мобилното Ви устройство, когато посетите даден уебсайт. Сами по себе си Бисквитките не могат да се използват, за да ни разкриват идентичността Ви, въпреки че в някои случаи може да обвързваме Бисквитките на Виктори Пропърти Мениджмънт ООД  или на трети лица с лични данни, които сте ни предоставили или сме получили по друг начин за Вас. Бисквитките може да се използват на Сайта с цел подобряване на Вашето изживяване. Ще използваме бисквитки например, за да:
-запомним потребителското Ви име и парола за бъдещи посещения с цел да влизате по-лесно и по-бързо;
-гарантираме, че получавате цялата заявена информация;
-следим Вашия отговор на реклами и съдържание на уебсайтове и приложения за анализ и броя на случаите, когато сме Ви изпратили една и съща реклама;
-измерваме какво количество хора използват Сайта и как го правят, за да може да поддържаме бързината и ефективността му; и
можем ние и други лица да Ви предоставяме комуникация и съдържание, които да съответстват на интересите и местоположението Ви.
По-долу са обяснени различните типове Бисквитки, които може да се използват на сайта.
Необходими бисквитки. Необходимите бисквитки са необходими за работата на Сайта и Ви позволяват да навигирате в него, както и да използвате услугите и функциите му. Забраняването на тези Бисквитки може да направи услугите и функциите неналични.
Сесийни бисквитки. Тези типове Бисквитки се съхраняват само временно по време на дадена сесия в браузъра и се изтриват от устройството Ви при затваряне на браузъра. Използваме Сесийни бисквитки, за да поддържаме функционалността на Сайта и да разбираме как го използвате, като например кои страници посещавате, кои връзки използвате и каква е продължителността Ви на престой на всяка страница.
Постоянни бисквитки: Тези типове Бисквитки не се изтриват при затваряне на браузъра, а се записват на устройството Ви за определен период от време или докато не ги изтриете.
Рекламните бисквитки позволяват на нас и на други рекламодатели да Ви показваме най-подходящите продукти, предложения и реклами на Сайта и на сайтове на трети лица или чрез имейли или други платформи за съобщения.
Както е посочено по-долу, някои Бисквитки за анализи и Други технологии се използват частично за подпомагане на процеса на рекламиране.
Рекламните бисквитки също така включват Бисквитки за добавка за социалните мрежи. Бисквитките за добавка за социалните мрежи се използват, за да се споделя съдържание от Сайта с членовете на социалните мрежи, като Facebook, Twitter, YouTube и Pinterest, както и с други хора. Тези Бисквитки обикновено са зададени от доставчика на социалната мрежа, за да се улесни и опрости това споделяне.
Бисквитките за анализ събират информация за начина на използване на Сайта от Ваша страна и ни позволяват да подобрим работата му. Тези Бисквитки ни предоставят обобщена информация, която използваме за следене на производителността на Сайта, преброяване на посещенията на страници, разбиране на начина на използване на Сайта от страна на потребителите и оценка на ефективността на рекламите (включително имейли, които сме изпратили до Вас).
Другите технологии може да се използват за същите цели, за които се използват нашите Бисквитки, за да позволят на нас и на трети лица да разбираме кога посещавате Сайта и как взаимодействате с имейли или реклами. Чрез Другите технологии може да се получават неповерителни данни (като например такива за операционната Ви система, версията на браузъра Ви и URL адреса, от който сте влезли) или обобщена информация и да се използват за подобряване на работата Ви и разбиране на моделите на уеб трафик.
Имайте предвид, че в степента, в която събраната чрез Бисквитки и Други технологии информация представлява лични данни, разпоредбите на Политиката за поверителност се прилагат и допълват настоящата Политика. Обърнете внимание, че към момента не приемаме сигнали „Не проследявай“ и други от този тип.

УПРАВЛЕНИЕ НА БИСКВИТКИ И ДРУГИ ТЕХНОЛОГИИ
Ако искате да премахнете или блокирате Бисквитки по което и да е време от Вашето устройство, можете да актуализирате настройките на браузъра (вижте помощното меню на браузъра си, за да научите как да изтриете или блокирате Бисквитки). Виктори Пропърти Мениджмънт ООД не носи отговорност за настройките на Вашия браузър.
 
Имайте предвид, че отхвърлянето на Бисквитките може да повлияе на възможността да извършвате дадени транзакции на сайта, както и на възможностите ни да разпознаваме браузъра Ви при всяко следващо посещение.