Уважаеми гости, благодарим Ви, че избрахте Хотел Каза Карина 4*, гр. Банско за Вашата почивка!
Общи положения:
 • Тези правила са разработени на база действащото българско законодателство;
 • Този Правилник урежда взаимоотношенията между хотела и неговите гости по време на престоя им;
 • Правилникът има за цел да създаде оптимални условия за пълноценен отдих и почивка на гостите;
 • Настоящият правилник има значението на договор между Хотел Каза Карина 4* и клиентите;
 • Всички гости на Хотел Каза Карина 4* са длъжни да спазват общата политика на хотела и условията за ползване на услуги;
 • На територията на хотела работи система за видеонаблюдение (с изключение на тоалетните, хотелските стаи и СПА центъра);
 • Ползвайки услугите на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението;
 • Хотел Каза Карина 4*  гарантира на своите гости опазване на конфиденциалността на предоставената информация и лични данни;
Администрацията на хотела може да прекрати предоставянето на услуги на онези гости, които нарушават правилата и не спазват политиката на хотела.
Цени и начин на разплащане
 • Предоставените услуги се заплащат от гостите на Хотел Каза Карина 4* въз основа на цените, посочени в офертите за настаняване;
 • Предоставените услуги по хотелско настаняване се заплащат от гостите на Рецепцията преди/по време на настаняване или по време на престоя. При празнични пакети, за които хотелът има различни условия за заплащане на депозит, същите са обявени в дадения пакет;
 • Допълнителните услуги (екскурзии, пране, летищни трансфери, допълнителна консумация на място в хотела) се заплащат от гостите по ценоразпис на място в ХОТЕЛА;
 • Посочените цени в онлайн резервационната система са валидни при резервиране през резервационната платформа соственост на „ Виктори Пропърти Мениджмънт” ООД. Избраната от Вас сума включва цената на конкретното помещение за брой нощувки, изхранване според офертата, включени също безплатни услуги – ползване на басейн, сауна, парна баня, фитнес, wi-fi на територията на целия хотел, туристическа такса, хотелска застраховка и ДДС. В случай, че по време на  престоя, госта  използва допълнителни платени услуги, то следва те да бъдат платени на място в хотела според цeноразпис;
 • Моля да имате в предвид, че снимките визуализиращи помещенията са примерни и не се отнасят за конкретната резервация. Госта ще бъде настанен според посоченото в резервацията помещение,съобразено с капацитета и наличните свободни такива.
Права и задължения на страните
ХОТЕЛЪТ се задължава:
 • Да предостави в съответствие с условията на хотелските услуги, заплатени от гостите на хотела;
 • Да осигури на гостите задължителната „ Туристическа застраховка “;
 • Да настани гостите в съответните помещения (предварително упоменати, при направата на резервация), които да бъдат почистени и подготвени според броя гости и/или според изискванията на гостите;
 • Да предоставя съдействие на гостите при възникнали затруднения и въпроси от тяхна страна, по време на престоя в хотела;
 • Да поддържа хотелската си база в състояние, което съответства на всички изисквания, съгласно наредбата за категоризиране на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечение.
ГОСТЪТ се задължава:
 • Да се запознае лично с политиката на Хотел Каза Карина 4*, гр. Банско;
 • Да поддържа реномето и доброто име на ХОТЕЛА;
 • Да заплати в пълен обем използваните хотелски услуги;
 • Да информира предварително ХОТЕЛА в писмен вид за настаняване на гости с увреждания, за да може ХОТЕЛЪТ да предвиди и предостави настаняване в помещение, пригодено за хора с увреждания;
 • При преждевременно отпътуване на клиенти по причини, независещи от ХОТЕЛА и непроизтичащи от неизпълнение на задължение по настоящия договор (семейни, служебни, здравословни и др.), гостът заплаща размера на действителния престой.
Отговорности на страните. Резервации и анулации
 • За потвърдена резервация се счита само и единствено резервациите, потвърдени от страна на ХОТЕЛА;
 • ХОТЕЛЪТ си запазва правото, да обявява затворени за продажба дати, с оглед на запълняемостта на базата;
 • В случай, че ХОТЕЛЪТ не успее да осигури настаняването на гостите по независещи от него форсмажорни обстоятелства (под форсмажорни обстоятелства се разбират такива изключителни събития и действия от извънреден характер, като: война, блокада, ембарго, правителствени и административни ограничения, заповеди и разпоредби, свързани с извършването на туристически пътувания, настанявания в хотели и всякакъв вид туристически услуги, и други подобни събития и действия, които са непредвидими и непредотвратими от страните, и са възникнали след сключването на договора), ХОТЕЛЪТ възстановява само вече заплатената сума от госта, спрямо законово установените разпоредби, в това число и новоприети закони и нормативни актове.
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност пред госта в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на настаняването, които не зависят от ХОТЕЛА, а именно:
 • Забавяне или отмяна на самолетни полети;
 • Възникнали задръствания по автомобилните пътища на територията на Република България;
 • Забавяне на гранични или контролни пунктове;
 • Масови обществени мероприятия;
 • Стачки;
 • Технически аварии;
 • Дефект или повреда на превозно средство;
 • Анулация или прекъсване на настаняването по лични причини и обстоятелства на клиентите.
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди от неизпълнение или неточно изпълнение на договора за хотелското настаняване, ако причините за това се дължат на:
 • Действия на трети лица, несвързани с изпълнението на предлаганите от ХОТЕЛА услуги;
 • При възникнали непреодолими природни сили, които не могат да бъдат предвидени или избегнати от страна на ХОТЕЛА и госта при добросъвестното изпълнение на задълженията им, като природни бедствия и катастрофи, възникнали след подписване на договора и възпрепятстване настаняването на госта,  ХОТЕЛЪТ се задължава, да предостави възможност на госта, да смени датата на настаняването им в рамките на 1 (една) календарна година от датата на несъстоялото се настаняване, като прецени дали да се променят вече договорените суми и според възможностите за настаняване на ХОТЕЛА;
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за вреди, причинени от обстоятелства, представляващи нормален житейски риск, като кражби, наранявания, заболявания, освен ако те не са причинени от ХОТЕЛА;
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност, ако поради алкохолно или наркотично опиянение или поради друго хулиганско, или друг вид обществено неприемливо поведение от страна на госта, е отказано изпълнението на част от услугите, договорени в настоящия договор или се наложи гостът бъде отстранен изцяло от хотела;
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за изпълнението на услуги, предоставяни от трети лица и поръчани от госта на място, които не са част от настоящия договор;
 • ХОТЕЛЪТ има право едностранно да откаже настаняването на гостабез да дължи неустойка или обезщетение на госта в случай, че съществува сериозен и основателен риск лицето да възприеме по време на престоя агресивно поведение или по друг начин с поведението си да причини сериозно неудобство на останалите гости в хотела, на служители или на други лица. В този случай ХОТЕЛЪТ не дължи обезщетение и/или връщане на сума към госта;
 • По време на престоя си в хотела, гостите са длъжни да спазват законите и другите задължителни правила и норми, в това число и вътрешните разпоредби на хотела и общоприетите правила и норми за поведение;
 • ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за наложени на госта глоби и други санкции от оторизирани лица за извършени от тях правонарушения, включително, но не само пушене на обществено място, непристоен външен вид или поведение, неносене на маска, неправилно паркиране и други.
 • ГОСТИТЕ са длъжни да спазват точно обявените часове за настаняване и освобождаване на хотелските стаи, освен ако между страните не бъде договорено друго условие. В случай, че поради някаква причина, гостът не се съобрази с посочените часове, то той е длъжен да заплати на ХОТЕЛА определената сума за ранно настаняване и късно освобождаване на помещенията;
 • Час за настаняване в стаите в хотела – след 14:00 часа в деня на пристигане;
 • Час за напускане на стаите в хотела – до 12:00 часа в деня на отпътуване;
 • ГОСТЪТ има право да прекрати ползване на хотелски услуги по всяко време преди настаняването в хотела, според условията за анулации;  
 • Когато гост прекрати договора, то той е длъжен, да информира ХОТЕЛА в писмена форма на email - info@bansko-casakarina.com ;
 • На пристигналите гости се предлагат само видовете помещения и услуги, потвърдени от ХОТЕЛА. За настаняване в по-висок клас помещение от резервираното се заплаща сумата директно от госта, само и единствено при възможност към съответния момент да се предостави заявената промяна;
 • ГОСТЪТ се задължава, да изпрати искането за анулация, писмено на посочения email и да получи потвърждение от ХОТЕЛА;
 • Когато дадена резервация не е анулирана и гостът не пристигне (NO-SHOW), ХОТЕЛЪТ начислява такса в зависимост от условията за анулация, която зависи от периода на настаняване, оферта и други;  
 • Договорените услуги, които по време на престоя на клиент/и, частично или изцяло не са били ползвани по вина на госта, се заплащат от госта на ХОТЕЛА в пълния им размер;
 • В случай на предсрочно/преждевременно съкращаване на престоя и напускане на хотела на част или на всички гости по дадена резервация, заплатените, но не използвани услуги и оставащи дни по резервацията не се възстановяват!;
 • Предлагани промоционални пакети със специални условия за резервации и анулации, като “EARLY BOOKING”, “LAST MINUTE”, “ПРАЗНИЧНИ ПАКЕТИ” и др., за които хотелът си запазва правото да обявява в самата оферта, са резервации, които имат специални условия за промяна, анулация и подлежат на заплащането на неустойка, която е упомената в условията по офертата;
 • Всяка резервация, която е непотвърдена (незаплатена от клиента според упоменатите условия за плащане), се счита за анулирана без предизвестие. Хотелът не дължи неустойка за анулацията;
 • Пререзервирана резервация е БЕЗ ПРАВО НА АНУЛАЦИЯ;
 • В случай на възникнали форсмажорни ситуации Хотел Каза Карина 4* си запазва правото да променя условията и датите на настаняване спрямо конкретното събитие, БЕЗ да носи отговорност и БЕЗ да дължи неустойки.
Значителна промяна в програмата за настаняване
 • Значителна промяна в настаняването е възможна при следните условия:
 • Ако преди самото настаняване, ХОТЕЛЪТ бъде принуден да направи значителна промяна в някои от основните характеристики на хотелските услуги или не може да изпълни някое от специфичните изисквания на госта, което е приел изрично при сключване на договора, той е длъжен да уведоми незабавно госта. В този случай гостът има възможност, по своя преценка, да приеме предложената промяна от страна на ХОТЕЛА;
 • Промяна в датата на настаняване, след сключване на договора, е възможна единствено, ако ХОТЕЛЪТ има възможност да промени датата, без значителни вреди и загуби за него или останалите участници в настаняването;
 • При подаване на документи с неверни данни и неспазване на сроковете от страна на госта, ХОТЕЛЪТ има право да анулира настаняването, като прекрати незабавно и без предизвестие настоящия договор, както и да удържи съответните неустойки, описани в раздел резервации и анулации.
Незначителна промяна в настаняването
 • ХОТЕЛЪТ си запазва правото, в случай на необходимост, да прави незначителни промени в настаняването, които не се отразяват на цялостния облик на настаняването и не причиняват съществени неудобства на госта, без да дължи обезщетения или неустойки;
 • По-специално, ХОТЕЛЪТ може:
 • Да променя типа на помещенията за настаняване, без това да причинява неудобства на гостите;
 • Да променя часовете на изхранване в ресторанта;
 • Да променя работното време на заведенията, които са на територията на хотела.
Щети
 • Гостът на хотела е отговорен за всички щети, нанесени по обзавеждането и инвентара на хотела. Щетите, нанесени на имуществото на хотела от госта, ще бъдат платени от него на място в хотела;
 • Ако гостът откаже или не може да заплати щетите, ще се изготви протокол, подписан от представители и ХОТЕЛА и плащането на причинените щети ще се извърши чрез съдействието на органите на реда, въз основа на протокола.
Рекламации
 • В случай, че по време на престоя в хотела на клиент/и е установено неизпълнение или неточно изпълнение на някоя от услугите, договорени в договора, той се задължава незабавно да уведоми ХОТЕЛА с оглед своевременното предприемане на коригиращи мерки;
 • За всяка рекламация се подписва двустранен протокол на място между ХОТЕЛА и госта;
 • ХОТЕЛЪТ ще приема и разглежда единствено рекламации, отнасящи се до предоставените от него услуги и обслужване на територията на ХОТЕЛАНе се приемат рекламации, отнасящи се до инфраструктурата на региона, предоставяне на услуги от трети лица, които нямат връзка с ХОТЕЛА.
 • Рекламации, без двустранно подписан протокол между ХОТЕЛА и госта, както и такива, постъпили към ХОТЕЛА след напускане на госта, НЯМА да бъдат допускани и разглеждани. Същото важи и за рекламации, основаващи се на подвеждаща информация и реклама от страна на други източници.
Правила относно защита на личните данни
 • Във връзка със сключването и изпълнението на договора за хотелски услуги, гостът предоставя на ХОТЕЛА лични данни. ХОТЕЛЪТ гарантира, че предоставените от госта лични данни са защитени съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679) и Закона за защита на личните данни, и се обработват само във връзка с изпълнението на настоящия договор. Личните данни се съхраняват и унищожават съгласно нормативните изисквания.
 • Те няма да бъдат предоставяни на трети лица без предварително и изрично съгласие на госта. 
Настаняване, престой и освобождаване на хотела
 • При настаняване всеки гост е длъжен да предостави валиден документ за самоличност въз основа, на който ще бъде направена регистрацията му. При отказ от страна на госта да предостави документ за самоличност, хотелът си запазва правото да откаже да настани госта, без да заплаща неустойка;
 • След направена регистрация в хотела всеки гост ще получи ключ-карта или ключ, с които да отваря вратата на помещението, в което е настанен. При освобождаване на помещението гостът е длъжен, да върне предоставената ключ-карта или ключ. В противен случай, хотелът има право да начисли глоба за изгубена/не върната ключ-карта в размер на 20,00 лв. за 1 бр. ключ-карта или ключ;
 • Настаняването в помещенията се извършва след 14:00 часа в деня на настаняване. Ако е възможно по-ранно настаняване в част от стаите, то ХОТЕЛЪТ ще настани гостите във вече подготвените помещения.;
 • Освобождаването на помещеният, се извършва до 12:00 часа в деня на напускане. Възможно е късно освобождаване на част от помещенията след предварителна заявка и заплащане, както следва:
 • От 12:00 часа до 14:00 часа – 20.00 лв. на час;
 • От 14:00 часа до 18:00 часа – 30.00 лв. на час;
 • След 18:00 часа – цялата стойност на 1 нощувка.
 • ХОТЕЛЪТ си запазва правото да потвърди късно освобождаване на помещенията до 48 (четиридесет и осем) часа преди това;
 • Всички ценности и документи, трябва да бъдат оставени на съхранение в сейфа, който се намира на рецепция. Хотелът не носи отговорност за изгубени или откраднати бижута, вещи и ценности;
 • В часовете между 14:00 и 16:00, както и между 23:00 и 07:00 часа се пази тишина и абсолютно се забраняват всякакви увеселителни мероприятия в стаите на хотела (пускане на музика, детски игри и др.);
 • С оглед спазването на хигиенни изисквания, съгласно разпоредбите на Българска агенция по безопасност на храните, не се разрешава внасянето и съхранението на малотрайни хранителни продукти в стаите на хотела. Допустими са изключения за диетични и диабетични продукти, с изричното съгласие на Управителя;
 • В сградата на хотела не е разрешено внасянето на обемисти предмети, лошо миришещи, запалителни, взривни вещества и оръжие;
 • Не е разрешено изнасянето извън хотела на хотелско имущество (хавлии, чаршафи, завивки, столове и всякакъв друг вид, собственост на хотела). Не се позволява и разместване на имуществото на хотела;
 • Не се допускат външни лица, които не са гости на хотела в хотелските помещения. Гостите могат да се срещнат с приятели в заведенията, намиращи се на територията на хотела;
 • Забранено е ползването на оръжие по какъвто и да повод на територията на хотела, както и в прилежащите площи;
 • Преди да излезете от стаята си, молим, затваряйте прозорците, крановете за вода, изключете светлината и електроуредите. Гостът компенсира стойността на повреденото имущество в хотела;
 • Рецепция ще Ви окаже съдействие, ако желаете да поръчате такси, ако се нуждаете от медицинска помощ или от информация за екскурзии или мероприятия;
 • Помещения за хора със специални нужди. Ако по време на престоя си, гостът има нужда от помещение за гости със специални потребности, то той е длъжен предварително да заяви това още по време на резервиране на помещението. Стандартно настаняване на 2-ма възрастни с легло тип спалня или две отделни легла.
Заплащане
 • Всички гости могат да заплатят допълнителната си консумация на територията на хотела по следните начини:
 • В брой на място – в заведенията, както и на Рецепция;
 • С кредитна/дебитна карта – в заведенията, както и на Рецепция;
 • По сметка на стая – в заведенията и в СПА центъра клиентът разписва касова бележка с начислената консумация, след което при напускане на хотела, заплаща сумата на рецепция.
 • Видове карти, които се приемат на територията на хотела: VISA и MASTERCARD
Камериерски услуги
 • Часове за камериерски услуги – всеки ден от 09:00 до 16:30 часа;
 • Ако гост е сложил табелка „Моля, не безпокойте! “на външната дръжка на вратата си до 15:30 часа, то стаята му няма да бъде обслужена и стаята ще бъде почистена на следващия ден;
 • Ако гост желае камериерски услуги след 16:00 часа, трябва да се обърне към Рецепция и да заяви това.
Стая за игра
 • Родителите/придружителите на деца под 4-годишна възраст трябва задължително да придружават децата си в стаята за игра!;
 • Не се допуска агресивно поведение на територията на детския кът, което включва крещене, писъци, обидни и неприлични думи, удряне, плюене, хапане и др. ;
 • Детският кът е предназначен за игра на деца от 4 до 12 години. Прохождащи бебета и деца под 4-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител/придружител;
 • Забранено е внасянето на стъклени бутилки, чаши и чинии от лоби бар и ресторант. Не се позволява консумация на храни и напитки, както и дъвки по време на забавление;
 • Хотелът не носи отговорност за повредени, изгубени и/или откраднати лични вещи на територията на детския кът;
 • Не се допуска внасянето на остри и опасни предмети и играчки, с които децата могат да наранят себе си и/или околните;
 • При умишлена повреда на имущество на детския кът /счупено, скъсано, изгорено, надраскано и други/ родителите на децата ще носят финансова отговорност, като дължимата сума ще се начислява на номера на стаята;
 • Не се допуска изнасяне на играчки и инвентар от стаята за игра.
ХОТЕЛЪТ не носи отговорност за инциденти и наранявания, възникнали на територията на детския кът, поради невнимание, незнание и неспазване на правилата от Ваша страна.
Ползване на СПА услуги
 • Спа услугите се ползват в Спа зоната на хотела;
 • Пакетната цена за настаняване включва безплатно и неограничено ползване на вътрешния басейн, сауната, парната баня и фитнеса;
 • Спа зоната се ползва във времето от 10:00 до 19:00 часа, басейна се ползва във времето от 10:00 до 21:00 часа;
 • В Спа зоната стриктно трябва да се спазват реда и условията за ползване на съоръженията, дадени в указанията на съответните места;
 • В Спа зоната има служител-специалист, който отговаря за зоната и съблюдава за реда и начина на използване на съоръженията, както и за сигурността и безопасността на гостите, използващи тези съоръжения. Стриктно трябва да се спазват указанията на служителя-специалист;
 • Влизането в Спа зоната става единствено и само с халат и чехли или собствени джапанки. Забранено е влизането с обувки;
 • Ползването на басейна става единствено с бански. Ползването на душ преди влизането в басейн е задължително. Скачането в басейн и шумните игри са строго забранени.
 • Забранено е ползването на всякакъв вид мазила в парната баня и сауните.
Масажи и терапии
 • Услугата Масаж се ползва само в стаите за масаж към Спа зоната;
 • Услугата Масаж се ползва в работно време 11:00-19:00 часа;
 • Всички масажи са платена услуга и се заплащат по ценоразпис, обявен на Спа рецепция и на Рецепция на хотела. Забранено е договарянето и заплащането на всякакъв вид услуги между персонала и госта, извън този ценоразпис;
 • Всеки гост може да получи безплатна консултация с терапевт в СПА центъра за вида и времетраенето на процедурите;
Изхранване и консумация на напитки
 • Храненето и консумацията на напитки се извършват само и единствено в заведенията на територията на хотела;
 • На територията на хотела работят 2 заведения:
 • Основен ресторант – с работно време от 07:30 до 23:00 часа. В него се извършва и изхранването на гостите с предплатена закуска и вечеря. Часове за закуска – 07:30-10:00 часа през зимния сезон и от 08:00 – 10:00 през летния сезон; часове за вечеря – 19:00-21:30 часа и извън часовете за закуска и вечеря той работи с меню „А ла карт”, като поръчки за кухнята се изпълняват до 22:00 часа. Поръчки за румсървис се приемат от 10:00 до 22:00 часа;
 • Лоби бар – с работно време от 07:30 до 23:00 часа;
 • Забранено е изнасянето на посуда от заведенията;
 • Пушенето на закритата територия на Лоби бар и основен ресторант е строго забранено;
 • Забранено е внасянето и консумирането на храна и напитки, които са закупени извън хотела.
Румсървис услуги
 • За удобство на нашите гости е на разположение услугата „Румсървис “срещу допълнително заплащане;
 • Меню с предлаганите ястия и напитки може да намерите в инфо папката, която се намира в помещението за настаняване;
 • Услугата „Румсървис “се предлага всеки ден във времето между 07:30 и 22:00 часа;
 • За поръчка на „Румсървис “е необходимо да се свържете с основния ни ресторант;
 • За услугата „Румсървис “се начислява допълнителна такса, обявена предварително в менюто;
 • След предоставяне на услуга „Румсървис “гостът се задължава да информира основния ресторант за отсервиране на посудата.
Интернет
 • На разположение на всички наши гости е безплатен wi-fi на цялата територия на хотела с парола обявена на Рецепция и на информационния лист, който сте получили при настаняване от Рецепция.
Телефони
 • Всяко помещение разполага със стационарен телефон, от който гостът може да се свърже с отделите на територията на хотела:
 • За връзка с рецепция – 9 или 3001;
 • За връзка с Основен ресторант – 3008;
 • За връзка с Лоби Бар – 3006;
 • За връзка със СПА център – 3007;
 • Външни разговори:  не се предоставят.
Пране и гладене
 • На гостите на хотела се предлага услуга „Пране и гладене “, срещу допълнително заплащане;
Сет комплимент
 • Във всяка стая и апартамент се зарежда Сет комплимент, който включва минерална вода, 2 вида чай, кафе, захар и сметана. Към сета е включена кана за топла вода и чаши. Комплимента се презарежда всеки ден според броя гости по време на ежедневното почистване на стаите и апартаментите;
 • При желание за допълниетлно зареждане извън ежедневното презареждане се дължи допълнително заплащане.
Безопасност на гостите
 • За безопасност на всички свои гости Хотел Каза Карина 4* има следните правила и разпоредби:
 • Всички деца под 16-годишна възраст трябва да бъдат придружавани от родител/възрастен;
 • Всички деца не трябва да бъдат оставяни без надзор на родител/възрастен;
 • Деца до 4-годишна възраст посещават детската стая, като задължително са придружавани от родител/възрастен;
 • Деца под 12 години нямат право да ползват асансьорите на територията на хотела, освен в случаите, когато са придружавани от родител/възрастен;
 • Деца под 16-годишна възраст не се допускат сами в заведенията на територията на хотела и трябва да бъдат придружавани от родител/възрастен;
 • Деца до 16-годишна възраст не се допускат до ползване на вътрешния басейн, сауна, парна баня и фитнес без придружаване от родител/възрастен;
 • Забранено е надвесването над парапетите и през прозорците на стаите и етажите, както от деца, така и от възрастни;
 • Забраняват се скачането и пръскането с вода във вътрешния басейн.
Политика за алкохолни напитки и храни
 • Съгласно българското законодателство, на територията на Хотел Каза Карина 4* не се предлагат и сервират алкохолни напитки на гости под 18-годишна възраст;
 • Внасянето на алкохолни напитки на територията на всички заведения в Хотел Каза Карина 4* се разрешава единствено след подписан протокол за неносене на отговорност при алкохолно натравяне и заплатена такса бушон, според ценоразпис;
 • Не се разрешава внасянето на храни и напитки по стаите, както и внасянето на храни и напитки, закупени извън територията на Хотел Каза Карина 4*. Всички констатирани нарушения ще бъдат начислени на сметката на стаята на съответния гост;
 • Не се разрешава изнасянето на храни, плодове и напитки от всички заведения на територията на  Хотел Каза Карина 4*. Всички констатирани нарушения ще бъдат начислени на сметката на стаята на съответния гост.
Пушене на територията на хотела
 • В съответствие с българското законодателство и спазвайки политиката за пушене на обществени места, Хотел Каза Карина 4* забранява пушенето във всички вътрешни части на хотела като: стаите за настаняване, ресторант, СПА център, Лоби бар, конферентни зали, басейн, Спа зона и всички коридори и асансьори;
 • При установено нарушение на забраната в стаите за настаняване, ще бъде начислено допълнително таксуване за почистване и освежаване на помещението, в размер на 100,00 (сто) лв.
Политика за поведение на гостите
 • Всеки гост на Хотел Каза Карина 4*. е длъжен да спазва добрия тон на комуникация със служителите на хотела и другите гости;
 • Хотелът си запазва правото принудително да прекрати престоя на госта/ите, без да дължи неустойка, в следните случаи: лица във видимо нетрезво състояние и/или под влияние на наркотични вещества, които причиняват дискомфорт на останалите гости в хотела и служителите, имат агресивно поведение, използват нецензурни думи и изрази, с което заплашват здравословното състояние на гостите и служителите; причиняват имуществени вреди на хотела, както и нарушават обществения ред; отказват да заплатят консумирани храни и напитки;
 • Хотел Каза Карина 4*. не толерира високите нива на шум и/или поведение от страна на гостите. В случай, че гост откаже да се съобрази с това изискване, хотелът си запазва правото принудително да прекрати престоя на гостът/тите, без да дължи неустойка.
Политика за дискриминация
 • Хотел Каза Карина 4*. НЕ подкрепя дискриминация въз основа на раса, цвят на кожата, пол, религия, националност, семейно положение, възраст, етнически произход и убеждения!
 • Хотел Каза Карина 4*. изисква същото от своите служители и гости, като си запазва правото, принудително да прекрати престоя на госта/ите, които са извършили нарушение на тази политика, без да дължи неустойка.
Паркинг
 • Хотел Каза Карина 4*. разполага със собствен охраняем подземен платен паркинг и неохраняем открит паркинг;
 • При влизането си в района на хотела с лек автомобил гостът остава за престой пред главния вход само и единствено докато багажа бъде пренесен до Рецепция. След това госта трябва да премести автомобила на един от двата паркинга към Хотела. Паркирането пред главния вход е строго забранено! Неправилно паркиран автомобил се премества принудително след позвъняване на фирма за репартиране. За неизпълнение на разпорежданията на администраторите при паркиране на автомобила гостът може да бъде отстранен от комплекса;
 • На територията на паркингите и гаражите не се допуска предварително запазване на места за паркиране;
 • Хотел Каза Карина 4* разполага с две парко места за хора с увреждания в близост до главния вход. Собствениците на автомобилите задължително трябва да поставят стикера на видно място на предното стъкло;
 • На територията на подземния паркинг НЕ се допускат автомобили с газови уредби.
Видеонаблюдение
 • На територията на Хотел Каза Карина 4* се извършва 24 часово видеонаблюдение, с цел безопасност на служителите и гостите на хотела;
 • Достъпът до видеонаблюдението на гости на хотела и външни лица е абсолютно забранен. Информация от видеонаблюдението може да се ползва единствено и само от правно-охранителните институции по надлежно установения законов ред. Информацията се съхранява в предписания законов срок;
 • Видеонаблюдение няма на територията на стаи за настаняване, тоалетни, съблекални, асансьори, басейн, както и помещенията в СПА центъра;
 • С ползването на която и да е услуга на хотела, Вие се съгласявате с видеонаблюдението.
Природни бедствия, наводнения, земетресения и др.
 • В случай на природно бедствие не изпадайте в паника, запазете спокойствие и следвайте инструкциите на персонала. 
Пожарна безопасност
 • Тъй като ние сме загрижени за безопасността на нашите гости и персонал, сме взели много сериозни мерки, за да се предотвратят всякакви пожарни инциденти. Всички служители са преминали обучение по пожарна безопасност и са запознати с противопожарните процедури;
 • Хотелът разполага с противопожарна система и указания за ползване на съоръженията. На видни места са поставени указателни табели, които стриктно трябва да се спазват в случай на пожар;
 • На гърба на вратите във всяка стая, както и на всеки етаж, са разположени евакуационни планове. Моля, прочетете ги внимателно;
 • Хотелът е оборудван с детектори за дим в стаите и общите части. Има система за пожароизвестяване;
 • На всеки етаж и до всеки пожарен кран са разположени пожарогасители. 
Ако се открие пожар или дим, запазете спокойствие и се обадете на рецепция веднага.
Отоплителна система
 • На територията на помещенията за настаняване в хотела действа система за отопление с индивидуални отоплителни уреди.
 • Отоплителната система автоматично спира да работи, ако има отворена врата или прозорец в самото помещения за настаняване.
Домашни любимци
 • На територията на Хотел Каза Карина 4* ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ НЕ СЕ ДОПУСКАТ;
 • Изключение на т.1 е, ако домашните любимци са животни за придружаване на гости със специални нужди;
 • Ако т.2 е в сила, то гостът е длъжен да информира преди самото настаняване в хотела за това, че ще бъде с куче-придружител.
Забравени вещи
 • Всички забравени вещи, открити от нашия персонал в хотелските помещения или общите части на хотела, се регистрират и съхраняват в специално определено за целта място;
 • Хотелът се опитва да установи контакт с гостите, които са забравили своите вещи, използвайки предоставената контактна информация при резервацията;
 • Забравените вещи се съхраняват в хотела за период от 30 дни от датата на откриването им. В този период гостите могат да поискат връщането на своите вещи;
 • Гостите могат да поискат забравените си вещи, да бъдат изпратени по куриер, за своя разноска. В случай, че гостът желае лично да вземе забравените си вещи, той трябва да се свърже с хотела предварително, за да уговори удобно за двете страни време;
 • Вещи, които не са поискани от собственика си в рамките на 30 дни, могат да бъдат изхвърлени или дарени на благотворителност, в зависимост от характера и състоянието на предмета;
 • За ценни предмети като електроника, бижута и документи се прилага специален режим на съхранение и уведомяване на гостите;
 • Хотелът не носи отговорност за загуба, повреда или промяна в състоянието на вещите по време на тяхното съхранение.
Други разпоредби
 • Всички препоръки, похвали или забележки гостът може да отрази в „Книгата за препоръки и похвали “. Същата се намира на рецепция на хотела;
 • Гостът има право да изразява своето мнение, както и забележки, препоръки или похвали в интернет пространството. За отправяне на груби клевети и лъжи или факти и дейности, които НЕ отговарят на истината, хотелът си запазва правото на отговор или за търсене на наказателна отговорност, съгласно нормативните разпоредби в република България;
 • Настоящият Правилник за вътрешния ред в Хотел Каза Карина 4* е публикуван на сайта на хотела – https://bansko-casakarina.com/ , както и на рецепция на хотела и всеки гост следва да се запознае с него при настаняването му в хотела. Гостът има право на свободен достъп до Правилника по всяко време на престоя му в хотела. Административният персонал е длъжен да дава разяснения на госта за определени раздели от настоящия Правилник. Всеки служител в хотела може да дава разяснения по Правилника само в частта, касаеща неговата компетентност;
 • Настоящият Правилник НЕ регламентира ценовата политика на Хотел Каза Карина 4*. Същата е посочена на сайта на хотела – https://bansko-casakarina.com/ , както и на рецепция.
 • Настоящият Правилник се изготвя на два езика (български и английски).
Ако имате нужда от съдействие по време на Вашият престой при нас, не се колебайте веднага да се свържете с Рецепция на тел. 9 или 3001
Екипът на Хотел Каза Карина 4* Ви пожелава приятен престой!