Работно време на лифтовете в Банско извън зимния сезон

Ски зона Банско ще работи до 15.04.2018, включително. Извън зимния сезон кабинковата въжена линия ще работи по следния график:
Период Дни от седмицата Час тръгване нагоре Час тръгване надолу Вид движение
28.04. - 01.05. всеки ден от периода от 08.00
до 16.00
от 08.00
до 16.30
постоянно
05.05. - 07.05. всеки ден от периода от 08.00
до 16.00
от 08.00
до 16.30
постоянно
24.05. - 27.05. всеки ден от периода от 08.00
до 16.00
от 08.00
до 16.30
постоянно
Движение в едната посока: сутрин нагоре и следобед надолу

Период Дни от седмицата Маршрут Час на тръгване Вид движение
01.06. - 30.06. понеделник до петък Банско - Бъндеришка поляна 08.00 Еднопосочно нагоре
Бъндеришка поляна - Банско 16.30 Еднопосочно надолу
Целодневна постоянна работа в двете посоки, всички дни от седмицата

Период Работно време Последно качване в
Банско, посока нагоре
Последно качване от Бъндеришка поляна, посока надолу
01.07. - 31.07. 08.00 - 16.30 16.00 16.30
01.08. - 31.08. 08.00 - 16.30 18.00 18.30
01.09. - 16.09. 08.00 - 16.30 16.00 16.30
22.09. - 24.09. 08.00 - 16.30 16.00 16.30
Движение в едната посока: сутрин нагоре и следобед надолу

Период Дни от седмицата Маршрут Час на тръгване Вид движение
25.09. - 30.11. понеделник до петък Банско - Бъндеришка поляна 08.00 Еднопосочно нагоре
Бъндеришка поляна - Банско 16.30 Еднопосочно надолу

За летния период може да се превозват групи над 50 души и по друго време и с друг лифт, при направена поне един ден предварително заявка в офиса на фирма Юлен, намиращ се на начална станция на кабинкова въжена линия. Телефон за информация: 0749/88942