Годишни награди в туризма за 2016 г.

Министерството на туризма за първа година организира конкурс  за „Годишни награди в туризма за 2016 г.“ с идеята да насърчи развитието на българския туризъм, чрез популяризиране на туристическите обекти и дестинации и повишаване на конкурентоспособността и качеството на туристическата услуга. 
Община Банско участва в Годишните награди в туризма за 2016 г. в категориите: „Туристическа дестинация“, „Община на 2016 г. за планински туризъм“ и  „Туристическо събитие“. Нека подкрепим номинациите на курорта ни.

Можете да гласувате във всяка една от 3-те категории за Банско до 18 декември 2016 г.
  • ОБЩИНА НА 2016 Г. ЗА ПЛАНИНСКИ ТУРИЗЪМ
  • ТУРИСТИЧЕСКА ДЕСТИНАЦИЯ
  • ТУРИСТИЧЕСКО СЪБИТИЕ