Ангелкова за МКД: Македония и България ще популяризират съвместни туристически обиколки за отдалечени пазари

МКД: Този удължен уикенд бе белязан от голям брой македонски граждани в хотелите в Банско и Сандански. Предполагам, че броят на македонските туристи в България нараства от година на година. Какво привлича македонските туристи през почивните дни?
Николина Ангелкова: Основно предпочитанията на туристите от Македония са насочени към българските черноморски курорти. Потвърждение за това са и данните на Министерството на туризма за топлите месеци на годината. Според статистиката за периода от май до август македонците, дошли у нас, са близо 180 хил., което е увеличение от 10% в сравнение със същия период на миналата година. Посетителите от Македония често избират и зимните ни курорти като Банско, Боровец и Пампорово. Те са и сред водещите страни, от които традиционно има интерес към пътувания в страната през зимните месеци. Мога да отбележа, че има и перспективни туристически сектори, в които може да се задълбочи сътрудничеството. Такива например са градският, еко- и културният туризъм, като не бива да изключваме и по-добре познатите зимен и морски туризъм.

МКД: Какви са очакванията за предстоящия зимен сезон?
Николина Ангелкова: Прогнозите за предстоящия зимен сезон за оптимистични, като се очаква да бъдат постигнати между 5 и 10 на сто ръст в посещенията на чуждестранни туристи спрямо миналата година. За сравнение зимен сезон 2016/2017 г. беше рекорден за България. Общият брой посещения на чуждестранни туристи беше 1 млн. 476 хил., като ръстът от 19,6% беше най-високият от влизането ни в ЕС през 2007 г. Традиционно най-висок интерес има от съседните държави, сред които е и Македония, но тази година очакваме сравнително голям интерес през зимните месеци и от Великобритания, Германия и др. Данните от летищата за самолетодвиженията през зимните месеци също са благоприятни. Планираните полети до летищата в Пловдив, Бургас и Варна показват, че на тях се очаква да пристигнат повече от 270 хил. пътници. Според предварителните данни през зимните месеци на летище Пловдив се очакват пътниците да са близо 2 пъти повече спрямо миналия зимен сезон. Прогнозите са морските ни аеропортове Варна и Бургас да посрещнат съответно 61 и 51,3 процента повече пътуващи в сравнение със същия период година по-рано. Трябва да отбележа, че на тях пристигат около 10% от всички туристи, които се очаква да дойдат у нас през зимния сезон 2017/2018. Все още обаче очакваме информация от летище София. Искам да спомена и че основната част от гостите туристи от близките страни пристигнат в България с автобуси и автомобили, както и през летище София.

МКД: Какъв е броят на македонските туристи през летния сезон? Николина Ангелкова: От януари до август чуждестранните туристически пътувания от Македония са повече от 371 хил., като се отчита нарастване от 6,2% в сравнение със същия период на миналата година. Това поставя страната на 6-о място в класацията на водещите за България пазари, генериращи туристопоток. В активните летни месеци от юни до август посещенията на македонци у нас са близо 144 хил., което е около 13 на сто повече в сравнение на същите месеци година по-рано. Повече от 6,5 млн. са общо посещенията от чуждестранни туристи за първите 8 месеца на годината. Увеличението, което се отчита при тях, е 7,9 процента спрямо същия период на 2016 г., показват данните на НСИ. Това потвърждава и прогнозите на Министерството на туризма, че тази година ще имаме ръст между 7 и 10 на сто спрямо година по–рано. Само за активния летен сезон общо пътуванията на чуждестранни граждани в страната са повече от 4,3 млн., което е нарастване от 5,6 на сто в сравнение с периода юни-август 2016 г. За периода януари–август приходите от международен туризъм са 5,2 млрд. лв. Това е ръст от близо 10% спрямо същия период на миналата година. Само за летните месеци от юни до август постъпленията са над 3,7 млрд. лв. И тук се отбелязва нарастване от 8 на сто в сравнение със същите месеци година по-рано. Искам да отбележа, че и доста българи пътуват в Македония. Според данните за първите 8 месеца от януари до август българите, пътували у вас, са повече от 286 хил., като се отчита нарастване от 11 процента. МКД: С какво би трябвало македонските и българските власти да увеличат този обмен на туристи по отношенията Македония-България?
Николина Ангелкова: България и Македония имат вече поставени основи в съвместни подкрепящи дейности за развитието на туристическия сектор. Пример за това е проведената среща през февруари 2016 г. с тогавашния министър на икономиката на Македония, отговарящ и за туризма, г-н Бекир Незири в гр. Скопие. На събитието присъстваха и кметовете на 4 български общини – Банско, Благоевград, Смолян и Чепеларе. Тогава бяха дискутирани възможностите за създаването на съвместни туристически продукти между двете страни, които да бъдат предлагани на далечни пазари. Набелязали сме и конкретни мерки. Например има идея през следващата година да организираме съвместни опознавателни турове за представителите на пресата, което да подпомогне промотиране на двете държави. Предвижда се туровете да са на теми градски, зимен туризъм, екотуризъм, морски туризъм, културен туризъм.

МКД: Как да решим проблема с българските туристически екскурзоводи, които дават на своите групи в Охрид различни данни за историята на този град?
Николина Ангелкова: Министерството на туризма винаги е държало на качеството на информацията, която се дава на чуждестранните посетители. Тя е основен елемент на общата туристическа услуга и оказва влияние върху преживяванията на гостите и впечатленията, които натрупват от страната, която посещават. В тази връзка от 2017 г. ведомството започна и провеждане на изпити за екскурзоводи. С тях се придобива професионална правоспособност. По този начин се цели знанията и информацията, които екскурзоводите дават на групите, които водят, да бъде достоверна и еднаква. Всички квалифицирани екскурзоводи имат и издадени служебни карти от Министерството на туризма. На официалния сайт на ведомството има и регистър на професионалистите. Ведомството винаги има готовност да съдейства при възникването на конкретни ситуации.

МКД: Какво може да направят съвместно Македония и България в посока на някакво общо предлагане, преобладаващи и наситени световни туристи, които да донеса тук в региона? Какво друго можем да предложим?
Николина Ангелкова: Близостта на страните не просто предполага, но и улеснява разработването на съвместни проекти. Подобни инициативи биха били особено важни за привличането на туристи от далечни и екзотични пазари, например Китай, Индия и Южна Корея. В тази насока следва да се работи за интензифициране на контактите между представителите на туристическия бизнес. Една добра възможност в сътрудничеството би могло да бъде организирането на кръгли маси с участието на ресорните министерства на България и Македония, туристическия бизнес, представителите на местната власт. Сътрудничество може да има и в Световната организация по туризъм (СОТ). Македония е неин член от 1995 г., а България от 1976 г.

МКД: Как може последният договор за приятелство, добро съседство и сътрудничество да допринесе за развитието на този културен обмен?
Николина Ангелкова: Този документ се очаква да постави ново начало в отношенията между България и Македония и до голяма степен се основава на съвместната декларация от февруари 1999 г. Част от договора е посветена и на туризма. Според точка 6 от документа двете страни ще подкрепят разширяването на туристическия обмен, както и развитието на подходящи форми на сътрудничество в областта на туризма. Това може да е добра основа за бъдещи общи проекти за стимулиране на туристопотока между съседските държави. Освен това в договора се отбелязва, че двете страни ще се стремят да създават необходимите условия за възможно най-широко движение на стоки и услуги. Освен това ще разширяват и усъвършенстват транспортните връзки помежду си. Това са основни фактори, които оказват влияние и върху развитието на туризма в страните. Лесното движение на хората и добрите транспортни коридори се очаква да доведат и до повишаване на посетителите в България от Македония и обратно. Очаквам също, че в следващите години по-добрите условия за пътувания ще окажат положително влияние върху развитието на туристическия сектор в съседските държави. В документа се предвижда по взаимна договореност организиране на съвместни чествания на общи исторически събития и личности. Това също ще има положителен ефект върху развитието на туризма и увеличаването на пътуванията между балканските страни.

МКД: България ще председателства ЕС на 1 януари. Как може тази позиция на вашата страна да се използва за развитие на туризма?
Николина Ангелкова: Българското председателство на Съвета на Европейския съюз е възможност не само да задаваме темпото в политиките на ЕС, но и да покажем възможностите на страната като целогодишна туристическа дестинация. В тази връзка Министерството на туризма е включило 6 събития в календара с дейности по време на председателство ни. Основното събитие е на тема икономика и туризъм и ще се проведе през февруари, като в него ще участват министрите на туризма от държавите членки на ЕС. При провеждането му ще има възможност да се дискутират различни идеи за сектора, както и да се направят предложения, свързани със законодателни промени на европейските регламенти и директиви за областта на туризма. Министерството ще организира и събитие, свързано с конферентния туризъм и дигиталната трансформация. Предвижда се то да се проведе в рамките на изложението „Ваканция и СПА“, като по този начин в него ще може да се поканят не само министри от държавите от ЕС, но и от други страни, членове на Световната организация по туризъм. Ведомството ще организира и събития в рамките на Дунавската стратегия, която България ще има възможност да председателства. Едното е свързано с туризъм и енергетика, а другото ще е по време на форума „Култура и туризъм“ във Велико Търново. Планира се и конференция, посветена на туризма и организирана съвместно с Организацията за черноморско икономическо сътрудничество (ОЧИС). Над 32 хил. нощувки се очаква да бъдат осъществени у нас по време на председателството, което ще удвои нощувките в София. До момента 22 хотела от различни категории са заявили готовност за партньорство. В тях се предвижда да бъдат настанявани официалните делегати и всички други гости, които ще пристигнат в страната за председателството. Председателството ни на ЕС ще спомогне за развитието на бизнес туризма в България и популяризирането на българския туристически продукт в чужбина. Освен традиционните посещения с цел ски туризъм в Банско, Боровец и Пампорово очакваме да има значителен интерес и към градския, културния, бизнес туризма през настоящия зимен сезон.